000 01464cam a2200229 4500
001 52593
005 20200602000517.0
007 t
008 s1978 0 tha
035 _a(OCoLC)934571709
050 _aHA33
_b.ส7
100 0 _aสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
_963658
245 1 0 _aสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
_b(Statistics for social Science research)
_cโดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์.
260 _aม.ป.ท.,
_bม.ป.พ.,
_c2521.
300 _a152 หน้า.
_bตาราง.
650 4 _aสถิติ.
700 0 _aธวัชชัย อาทรธุระสุข.
_964425
700 0 _aพิสิฐ ศุกรียพงศ์.
_965953
989 0 _aสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_d[กรุงเทพฯ] : บริษัทเฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำกัด, 2543.
_etha
_tสถิติสำหรับการวิัจัยทางสังคมศาสตร์ =
_z9748430154
942 _cGB
_01
_2lcc
999 _c52593
_d52593