000 01197nam a2200253 a 4500
001 528545
005 20200602151538.0
007 t
008 090303s2007 0 tha
020 _a9789744098665
035 _a(OCoLC)934543461
050 _aBQ4399
_b.พ462
100 0 _aพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),
_d2449-2536.
_923705
245 1 0 _aโพธิปักขิยธรรมประยุกต์ :
_b(ประยุกต์ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้) /
_cโดย พุทธทาสภิกขุ ; ย่นความโดย เช่นนั้นเอง.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสุขภาพใจ,
_c2550.
300 _a398 หน้า.
650 4 _aการรู้แจ้ง (พุทธศาสนา)
_xปัจจัย.
_9184867
650 4 _aธรรมะ (พุทธศาสนา)
_918903
700 0 _aประภัสสร โลหะสุต.
_9103731
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aSG
_dYU
999 _c528545
_d528545