000 01216nam a2200253 a 4500
001 529634
005 20220211064643.0
007 t
008 090324s2008 0 tha
020 _a9789740322856
035 _a(OCoLC)680222482
050 _aH62.5
_b.อ25
100 0 _aองอาจ นัยพัฒน์.
_9481948
245 1 0 _aการออกแบบการวิจัย :
_bวิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches /
_cองอาจ นัยพัฒน์.
246 1 1 _aResearch design :
_bquantitative, qualitative, and mixed methods approaches
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2551.
300 _a401 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 0 _aสังคมศาสตร์
_xวิจัย.
_9805713
650 4 _aวิจัย.
_924569
942 _cGB
_073
_2lcc
997 _aSG
_dYU
999 _c529634
_d529634