000 02218nam a2200349 a 4500
001 530677
005 20200602152005.0
007 t
008 090424s2008 0 tha
035 _a(OCoLC)934544007
050 _aHG5770.5.ก3
_bต463 2551
245 0 0 _aตลาดเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย /
_cกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.
260 _aนนทบุรี :
_bกรม,
_c[2551?] [2008?]
300 _a118 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a000010 หนังสือใหม่ มี.ค. 55
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
650 4 _aการลงทุน
_zเอเชียตะวันออก.
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zเอเชียตะวันออก.
650 4 _aการลงทุน
_zญี่ปุ่น.
_9396263
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zญี่ปุ่น.
_986654
650 4 _aการลงทุน
_zไต้หวัน.
_9648815
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zไต้หวัน.
_9578343
651 4 _aการลงทุน
_zเกาหลี (ใต้)
_9612658
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zเกาหลี (ใต้)
_9297261
650 4 _aการลงทุน
_zออสเตรเลีย.
_9648816
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zออสเตรเลีย.
_9578344
653 _aจีนศึกษา
710 2 _aกรมส่งเสริมการส่งออก.
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aSG
_bWU
_dWU
_kWD
999 _c530677
_d530677