000 01926nam a2200289 a 4500
001 530700
005 20200602152008.0
007 t
008 090424s2009 0 tha
035 _a(OCoLC)934544063
050 _aKPT2790
_b.ฤ364
100 0 _aฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์.
_9563349
245 1 0 _aการควบคุมมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองโดยศาลปกครองไทย /
_cโดย ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์.
246 1 5 _aJudicial review of the Thai adminstrative [sic] court on an adminstrative [sic] body's motifs both fact and law concerning an administrative order
246 1 _aJudicial review of the Thai administrative court on an administrative body's motifs both fact and law concerning an administrative order
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2552.
300 _a12, 114 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
599 _aThesis (LL.M.)--Thammasat University, 2009.
650 4 _aการกระทำในทางปกครอง
_zไทย.
650 4 _aการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง
_zไทย.
_992133
650 4 _aวิธีพิจารณาคดีปกครอง
_zไทย.
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1227/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_07
_2lcc
997 _aBF
_bBF
_dST
_gV
999 _c530700
_d530700