000 02439nam a2200289 a 4500
001 530794
005 20200602152021.0
007 t
008 090427s2009 a 1 0 tha
020 _a9789746420471
035 _a(OCoLC)646378181
060 _aWA546.JT3
_bก656
111 2 _aการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย
_n(ครั้งที่ 1 :
_d2551 :
_cนนทบุรี)
_9584892
245 1 0 _aสาธารณสุขชุมชน :
_bประวัติศาสตร์และความทรงจำ จากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5 : รายงานการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข /
_cทวีศักดิ์ เผือกสม บรรณาธิการ.
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _aนนทบุรี :
_bหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ,
_c2552.
300 _aก-ฉ, 110 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _aชุดเอกสารประวัติศาสตร์และความทรงจำระบบสุขภาพไทย ส 01
650 4 _aบริการอนามัยชุมชน
_zไทย
_xการประชุม.
650 4 _aสาธารณสุข
_zไทย
_xการประชุม.
650 4 _aการแพทย์
_zไทย
_xการประชุม.
700 0 _aทวีศักดิ์ เผือกสม.
_9122141
830 0 _aชุดเอกสารประวัติศาสตร์และความทรงจำระบบสุขภาพไทย ;
_vส 01.
942 _cGB
_03
_2nlm
997 _aBF
_dPR
_gV
999 _c530794
_d530794