000 01449cam a2200217 4500
001 53172
005 20200602000552.0
008 s1977 0 tha
035 _a(OCoLC)934572492
050 _aHD20.5
_b.ว6
100 0 _aวิจิตร ตัณฑสุทธิ์.
_966222
245 1 0 _aการวิจัยดำเนินงาน
_b(Operations research)
_cโดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย ริจิรวนิช และ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bแผนกวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2520.
300 _a2 เล่ม.
650 4 _aวิจัยปฏิบัติการ.
700 0 _aวันชัย ริจิรวนิช.
_966228
700 0 _aศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
_965187
989 0 _aวิจิตร ตัณฑสุทธิ์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.
_dกรุงเทพฯ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527.
_etha
_tการวิจัยดำเนินงาน
942 _cGB
_2lcc
999 _c53172
_d53172