000 01432nam a2200265 a 4500
001 533067
005 20200602152613.0
007 t
008 090610s2009 0 tha
035 _a(OCoLC)934544889
050 _aKPT2840
_b.ส44
100 0 _aสมลักษณ์ จันทรังษี,
_d2522-
_9568048
245 1 0 _aความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ /
_cโดย สมลักษณ์ จันทรังษี.
246 1 5 _aTortious liability of officials
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสาขากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2552.
300 _a15, 255 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aความรับผิดของราชการ
_zไทย.
_9257911
650 4 _aความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
_zไทย.
_9139309
650 4 _aละเมิด
_zไทย.
_912155
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1306/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_09
_2lcc
997 _aBF
_bBF
_dYU
_gV
999 _c533067
_d533067