000 01802nam a2200289 a 4500
001 538579
005 20210228153123.0
007 t
008 090811s2009 0 tha
035 _a(OCoLC)934546939
050 _aJQ751.ก91
_bน647
100 0 _aนิลุบล ไพเราะ.
_9575664
245 1 0 _aท่าทีของนานาประเทศต่อการสร้างประชาธิปไตยในพม่า ช่วงปี 2001-2008 =
_b[International reaction for democracy in Myanmar in 2001-2008] /
_cโดย นิลุบล ไพเราะ.
246 1 1 _aInternational reaction for democracy in Myanmar in 2001-2008
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2552.
300 _a7, 233 แผ่น :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
500 _aภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต)
599 _aNilubol Pairoh
650 4 _aประชาธิปไตย
_zพม่า.
_9582178
651 4 _aพม่า
_xการเมืองและการปกครอง
_yค.ศ. 1988-
_9291713
651 4 _aพม่า
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
_949742
650 4 _aข้อบังคับลงโทษ (กฎหมายระหว่างประเทศ)
_9582179
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/po/1213/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aBF
_dST
_gV
999 _c538579
_d538579