000 02026nam a2200277 a 4500
001 539012
005 20200602153904.0
007 t
008 090820s2009 1 tha
035 _a(OCoLC)934547063
050 _aHC445.ฮ9อ7
_bธ445
110 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะเศรษฐศาสตร์.
_bการสัมมนาทางวิชาการ
_n(ครั้งที่ 32 :
_d2552)
_9592978
245 1 0 _aการบริหารโลกาภิวัตน์ :
_bประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย /
_cจัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ อาชนัน เกาะไพบูลย์, ภราดร ปรีดาศักดิ์, ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะ,
_c2552.
300 _a335 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
650 4 _aอุตสาหกรรม
_zไทย
_xการประชุม.
650 4 _aการจัดการอุตสาหกรรม
_xการประชุม.
_924396
650 4 _aการส่งออก
_zไทย
_xการประชุม.
_9110861
700 0 _aอาชนัน เกาะไพบูลย์.
_9273775
700 0 _aภราดร ปรีดาศักดิ์.
_992134
700 0 _aดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.
_9592979
942 _cGB
_010
_2lcc
997 _aSG
_dWD
_fK
_gV
999 _c539012
_d539012