000 01139nam a2200241 a 4500
001 540605
005 20220401143304.0
007 t
008 090923s2009 0 tha
020 _a9789744663962
035 _a(OCoLC)664614414
050 _aKPT2070
_b.บ77 2552
100 0 _aบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
_930758
245 1 0 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ /
_cโดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2552.
300 _a25, 529 หน้า.
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
650 4 _aประวัติรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9169101
942 _cGB
_014
_2lcc
997 _aBF
_dVB
_gV
999 _c540605
_d540605