000 03148nam a2200373 a 4500
001 542398
005 20200602154854.0
007 t
008 091104s2009 0 tha
020 _a9789742351939
035 _a(OCoLC)666634358
050 _aHC79.ม4
_bช463
100 0 _aชยันต์ ตันติวัสดาการ.
_945933
245 1 0 _aการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา /
_cโดย ชยันต์ ตันติวัสดาการ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, ชโลธร แก่นสันติสุขมงคล ; บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,
_c2552.
300 _a117 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a06 หนังสือใหม่ ก.ค. 53
490 1 _aชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ;
_vลำดับที่ 3
500 _aสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
595 _aสกว.
650 4 _aการลดก๊าซเรือนกระจก
_xแง่เศรษฐกิจ.
_9599726
650 4 _aการลดคาร์บอน ไดออกไซด์
_xแง่เศรษฐกิจ.
_9572495
650 4 _aอุตสาหกรรมการผลิต
_xแง่สิ่งแวดล้อม.
_9599714
690 4 _aสิ่งพิมพ์ สกว
_9801768
700 0 _aสิรินทรเทพ เต้าประยูร.
_9581898
700 0 _aชโลธร แก่นสันติสุขมงคล.
_9581899
700 0 _aสุธาวัลย์ เสถียรไทย,
_cท่านผู้หญิง.
_986250
700 0 _9439275
_aบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์,
_d2512-
830 0 _aชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ;
_vลำดับที่ 3.
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aSG
_dWD
_gV
999 _c542398
_d542398