000 01851nam a2200325 a 4500
001 551680
005 20200602160656.0
007 t
008 100430s2009 0 tha
020 _a9786119023208
035 _a(OCoLC)683161518
050 _aQC981.8.อ7
_bก113 2552
245 0 0 _a-2 [องศา] เมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน =
_b-2 [degrees] cooling down the planet with both hands /
_cบรรณาธิการ วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม.
246 1 _aลบสององศาเมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน
246 1 1 _aMinus two degrees cooling down the planet with both hands
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bทางช้างเผือก,
_c2552.
300 _a206 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
449 _a0011 หนังสือใหม่ ก.พ. 54
500 _aชื่อเรื่องมีเครื่องหมายลบหน้าตัวเลข และมีเครื่องหมายองศาท้ายตัวเลข.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
599 _aWatsant Techawongtham.
650 4 _aการอุ่นขึ้นของโลก
_zไทย.
_9581419
650 4 _aการผันแปรของภูมิอากาศ
_xแง่สิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_9581418
650 4 _aการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_952408
650 4 _aการลดก๊าซเรือนกระจก
_zไทย.
_9438926
942 _cGB
_2lcc
997 _aTW
_dWD
_jWU
999 _c551680
_d551680