000 01739nam a2200301 a 4500
001 552022
005 20220117142505.0
007 t
008 100510s2010 0 tha
020 _a9789749900871
035 _a(OCoLC)664322107
050 _aKPT480
_b.ป46 2553
100 0 _aประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
_9169440
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล =
_b[Private international law] /
_cประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.
246 1 1 _aPrivate internaL law
250 _aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2553.
300 _a27, 346 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a07 หนังสือใหม่ มิ.ย. 53
650 4 _aการขัดกันแห่งกฎหมาย.
_9182327
650 4 _aการขัดกันแห่งกฎหมาย
_zไทย.
_992173
650 4 _aสัญชาติ.
_9212040
650 4 _aสัญชาติ
_zไทย.
_936767
989 0 _aประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
_d[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
_etha
_tคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล /
942 _cGB
_0267
_2lcc
997 _aTW
_dVB
_gV
999 _c552022
_d552022