000 02050nam a2200289 a 4500
001 553442
005 20200602161132.0
007 t
008 100616s2010 0 tha
035 _a(OCoLC)934588101
050 _aBQ162.ท92ก4
_bส646
100 0 _aสิริเกล้า สังขพันธ์,
_d2524-
_9598021
245 1 0 _aปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม :
_bกรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ /
_cโดย สิริเกล้า สังขพันธ์.
246 1 5 _aEconomic factors influencing retreat center attendance :
_ba case study of the Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2553.
300 _a10, 123 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
449 _a06 หนังสือใหม่ ก.ค. 53
502 _aวิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.
599 _aSiriklao Sangkhaphan.
650 4 _aพุทธศาสนา
_xการศึกษาและการสอน
_zไทย
_zกรุงเทพฯ
_xการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9601146
650 4 _aพุทธศาสนิกชน
_zไทย
_xการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9601153
650 4 _aพุทธศาสนา
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย
_xการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9601154
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/ec/1442/01TITLE-ILLUSTRATIONS.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_05
_2lcc
997 _aTW
_dSU
_gV
999 _c553442
_d553442