000 02231nam a2200325 a 4500
001 553748
005 20220323165357.0
007 t
008 100618s2010 0 tha
035 _a(OCoLC)934588296
050 _aKPT4351.5
_b.ก325
100 0 _aกนกวรรณ วงศ์กวี,
_d2524-
_9598293
245 1 0 _aมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม /
_cโดย กนกวรรณ วงศ์กวี.
246 1 5 _aCriminal sanctions against juristic persons damaging the environment
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2553.
300 _a8, 146 แผ่น.
449 _a06 หนังสือใหม่ ก.ค. 53
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
599 _aKanokwan Wongkawee.
650 4 _aความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_9478795
650 4 _aความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_9496583
650 4 _aความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
_zไทย.
_991695
650 4 _aความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.
_9478818
650 4 _aความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม.
_9543604
650 4 _aความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล.
_9160989
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1529/01title-contents.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_09
_2lcc
997 _aTW
_dSU
_fK
_gV
999 _c553748
_d553748