000 01801nam a2200277 a 4500
001 553867
005 20201126162600.0
007 t
008 100621s2010 0 tha
035 _a(OCoLC)934588229
050 _aKPT3131
_b.พ642
100 0 _aพีรญา ตั้งตระกูล,
_d2523-
_9598433
245 1 0 _aมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองน้ำใต้ดินจากการปนเปื้อนปุ๋ยเคมีในภาคเกษตรกรรม /
_cโดย พีรญา ตั้งตระกูล.
246 1 5 _aLegal measures on protecting the subsurface water from the fertilizer contamination of agriculture
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2553.
300 _a9, 104 แผ่น.
449 _a06 หนังสือใหม่ ก.ค. 53
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
599 _aPeeraya Tangtrakoon.
650 4 _aน้ำใต้ดิน
_xมลพิษ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9600836
650 4 _aสารเคมีทางการเกษตร
_xแง่สิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_9446286
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1576/01title-contents.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_08
_2lcc
997 _aTW
_dSU
_gV
999 _c553867
_d553867