000 01903nam a2200301 a 4500
001 555044
005 20200602161406.0
007 t
008 100705s2010 th 0 tha
035 _a(OCoLC)934589017
050 _aKPT2483
_b.ร633
100 0 _aรัตนะ สำราญล้ำ,
_d2525-
_9599910
245 1 0 _aทัศนะของลูกจ้างต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 /
_cโดย รัตนะ สำราญล้ำ.
246 1 5 _aWorker attitudes toward ratification of conventions no. 87 and no. 98
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2553.
300 _a10, 128 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
449 _a05 หนังสือใหม่ ส.ค. 53
500 _aสารนิพนธ์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต.
599 _aRattana Samranlam
650 4 _aเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม
_zไทย.
_9438352
650 4 _aสหภาพแรงงาน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_985180
650 4 _aการเจรจาต่อรองร่วม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9604618
650 4 _aลูกจ้าง
_zไทย
_xทัศนคติ.
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/sw/2924/01TITLE-ILLUSTRATION.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cGB
_2lcc
997 _aK
_dST
_gV
999 _c555044
_d555044