000 01696nam a2200277 a 4500
001 555331
005 20200602161443.0
007 t
008 100708s2006 0 tha
020 _a9741105975
035 _a(OCoLC)740984394
050 _aJQ1745.ก55น4
_bศ75 2549
100 0 _aศุภวัลย์ พลายน้อย.
_965512
245 1 0 _aการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจากการวิจัยบูรณาการ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม /
_cศุภวัลย์ พลายน้อย, อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ ; เนาวรัตน์ พลายน้อย บรรณาธิการ.
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสหมิตรพริ้นติ้ง,
_c2549.
300 _a111 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0010 หนังสือใหม่ มี.ค. 54
650 4 _aนโยบายของรัฐ
_zไทย
_zนครปฐม
_xการมีส่วนร่วมของพลเมือง.
_9625453
690 4 _aงานวิจัย / Research
_9801766
700 0 _aอุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ.
_9600290
700 0 _aเนาวรัตน์ พลายน้อย.
_965466
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aTW
_dYU
_jWT
999 _c555331
_d555331