000 02248nam a2200253 a 4500
001 555343
005 20200908190231.0
007 t
008 100708s2010 0 tha
035 _a(OCoLC)934589237
050 _aHQ1181.ท9
_bก667 2553
111 2 _aการสัมมนาวิชาการเรื่อง ความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ
_d(2553 :
_cมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
245 1 0 _aความเสมอภาคหญิงชาย :
_bสร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ : การสัมมนาวิชาการ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ /
_cจัดโดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงาน,
_c2553.
300 _a91 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0009 หนังสือใหม่ เม.ย. 54
650 4 _aสตรีศึกษา
_zไทย
_xการประชุม.
_9168844
650 4 _aบทบาทตามเพศ
_zไทย
_xการประชุม.
_9359476
710 2 _aสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
_9443578
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.
_988587
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aTW
_dYU
_gV
_jWT
999 _c555343
_d555343