000 02123nam a2200289 a 4500
001 556895
005 20200602161822.0
007 t
008 100730s2009 th a 1 tha
020 _a9786111100716
035 _a(OCoLC)934590165
060 _aWA546.JT3
_bก6365 2552
111 2 _aการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
_n(ครั้งที่ 3 :
_d2551 :
_cนนทบุรี)
_9630178
245 1 0 _aภาคีรวมจิต ท้องถิ่นร่วมใจ สร้างเสริมคนไทยสุขภาพดี :
_bรายงานการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 /
_cบรรณาธิการ แสงโสม สีนะวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aนนทบุรี :
_bกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
_c2552.
300 _a273 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0008 หนังสือใหม่ พ.ค. 54
500 _aวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
650 4 _aการส่งเสริมสุขภาพ
_zไทย
_xการประชุม.
_9478564
650 4 _aสุขภาพ
_zไทย
_xการประชุม.
700 0 _aแสงโสม สีนะวัฒน์.
_9351253
710 2 _aกระทรวงสาธารณสุข.
_bกรมอนามัย.
_952056
942 _cGB
_2nlm
997 _aTW
_dST
_jMS
999 _c556895
_d556895