000 02601cas a2200313 4500
001 55695
005 20200602000736.0
008 981221c19779999 ar 0 tha
022 _a1906-6104
035 _a(OCoLC)934574688
050 _aHF3800.555
_b.ส6
090 _aCDG
_b.ส6338ร64
110 2 _aสำนักนายกรัฐมนตรี.
_bสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
_935930
245 1 0 _aรายงานสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
_b(Survey of business trade and service).
260 _aกรุงเทพฯ,
_c2520-
300 _aเล่ม.
_bภาพประกอบ.
300 _aซีดี-รอม ;
_c4 3/4 นิ้ว.
310 _aรายปี
362 0 _a2515-
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
500 _aปี 2526- พิมพ์เป็น 2 เล่ม; ล. 1. ฉบับทั่วราชอาณาจักร -- ล. 2. ฉบับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ; ปี 2537- ล. 2. ใช้ชื่อ: ฉบับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร); ปี 2542- พิมพ์เป็น 7 เล่ม; ล. 1. ฉบับทั่วราชอาณาจักร -- ล. 2. ฉบับกรุงเทพมหานคร -- ล. 3. ปริมณฑล -- ล. 4. ภาคเหนือ -- ล. 5. ภาคกลาง -- ล. 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- ล. 7. ภาคใต้
592 _aปี 2535-2546 ใช้ชื่อ:
_bรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.
592 _aปี 2547- ใช้ชื่อ:
_bการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.
651 4 _aไทย
_xการค้า
_xสถิติ.
_9188662
740 0 _aสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.
942 _cREF
_2lcc
997 _cA
_dCN
_iCM, WU
_fBF, TW, MS, PC, OP
_gV
999 _c55695
_d55695