000 02131nam a2200361 a 4500
999 _c559388
_d559388
001 559388
005 20200602162225.0
007 t
008 100830s2010 0 tha
020 _a9789742888503
035 _a(OCoLC)882213127
050 _aKPT80.ค53
_bท954
110 1 _aไทย.
_tกฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
_9357442
245 1 0 _aพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 =
_bComputer-Related Offence Act B.E. 2550 : ฉบับไทย-อังกฤษ /
_c[แปลโดย] Amnart Netayasupha, Sunisa Sathpornsermsuk, Chanchai Arreewittayalerd.
246 1 1 _aComputer-Related Offence Act B.E. 2550
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท สำนักพิมพ์วิญญชน จำกัด,
_c2553.
300 _a120 หน้า.
449 _a04 หนังสือใหม่ ก.ย. 53
500 _aเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้าตรงข้าม.
650 4 _aคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _aComputers
_xLaw and legislation
_zThailand.
_9607192
650 4 _aความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9475508
650 4 _aComputer security
_xLaw and legislation
_zThailand.
_9607193
700 0 _aอำนาจ เนตยสุภา.
_9434522
700 0 _aAmnart Netayasupha.
_9607194
700 0 _aสุนิสา สถาพรเสริมสุข.
_9606042
700 0 _aSunisa Sathapornsermsuk.
_9607195
700 0 _aชาญชัย อารีวิทยาเลิศ.
_9606043
700 0 _aChanchai Arreewittayalerd.
_9607196
942 _cREF
_2lcc
997 _aTW
_dKB
_jWT
_gV