000 01196nam a2200253 a 4500
001 563619
005 20210331110252.0
007 t
008 101201s2010 0 tha
020 _a9786162040481
035 _a(OCoLC)860799487
050 _aKPT80.ค53
_bพ933 2553
100 0 _aไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.
_9381082
245 1 0 _aคำอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 /
_cไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.
246 1 _aคำอธิบายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท โปรวิชั่น จำกัด,
_c2553.
300 _a143 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0011 หนังสือใหม่ ก.พ. 54
650 4 _aคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
942 _cGB
_038
_2lcc
997 _aK
_dRU
_gV
_kCM
999 _c563619
_d563619