000 01629nam a2200277 a 4500
001 567182
005 20210910123729.0
007 t
008 110216s2011 0 tha
020 _a9789740327592
035 _a(OCoLC)860801092
050 _aHF5681.ค83
_bว65 2554
100 0 _aวิศรุต ศรีบุญนาค.
_9617161
245 1 0 _aตราสารอนุพันธ์ :
_bการวัดมูลค่า การรับรู้ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ /
_cวิศรุต ศรีบุญนาค, พิมพ์พนา ปีตธวัธชัย, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2554.
300 _a466 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0007 หนังสือใหม่ มิ.ย. 54
650 4 _aตราสารอนุพันธ์
_xการบัญชี.
_9631692
650 4 _aอัตราปริวรรตเงินตรา.
_9553081
700 0 _aพิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์.
_9625860
700 0 _aณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์.
_9617162
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aK
_dNK
_gV
_jWT
_kCN
999 _c567182
_d567182