000 01694nam a2200265 a 4500
001 567735
005 20210328134242.0
007 t
008 110228s2010 th a 0 tha
020 _a9789744141576
035 _a(OCoLC)860798792
050 _aHF5668.25
_b.ช34 2553
100 0 _aชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์.
_9617775
245 1 0 _aการควบคุมและตรวจสอบภายใน /
_cผู้เขียน ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด,
_c2553.
300 _a188 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0010 หนังสือใหม่ มี.ค. 54
500 _aเอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิชา การควบคุมและตรวจสอบภายใน (Internal control and audit).
500 _aโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา.
650 4 _aการตรวจสอบภายใน.
_955831
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aK
_dST
_fK
_gPW, V
_jWT
999 _c567735
_d567735