000 03148nam a2200313 a 4500
001 568645
005 20210313162124.0
007 t
008 110307s2011 1 tha
035 _a(OCoLC)934597513
050 _aHV400.55
_b.บ33 2554 ล. 1
245 0 0 _aบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ :
_bข้อท้าทายและทางออก : การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ 25-26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร.
_nล. 1 /
_cจัดโดย เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ; บรรณาธิการ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ... [และคนอื่น ๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bเครือข่ายฯ,
_c2554 [2011]
300 _aก-ถ, 228 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 56
500 _aสนับสนุนโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
650 4 _989174
_aสังคมสงเคราะห์
_zไทย
_xการประชุม.
650 4 _aนักสังคมสงเคราะห์
_zไทย
_xการประชุม.
_9550104
650 4 _aสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ
_zไทย
_xการประชุม.
_9433943
700 0 _aศศิพัฒน์ ยอดเพชร,
_d2490-
_927283
710 2 _aเครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม.
_9618408
710 2 _aกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
_bสำนักงานปลัดกระทรวง.
_9519105
710 2 _961576
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.
711 2 _aการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
_d(2554 :
_cกรุงเทพฯ)
_9646283
942 _cGB
_022
_2lcc
997 _aBF
_dRU
_gK, JJ
_jWU
_kSU
999 _c568645
_d568645