000 02185nam a2200265 a 4500
001 575458
005 20200602164605.0
007 t
008 110330s2011 0 tha
020 _a9789742035273
035 _a(OCoLC)744764933
050 _aKPT3495
_b.ร54 2554
245 0 4 _aรวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม :
_bพร้อมด้วยความเป็นมาของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สรุปสาระสำคัญของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม นวัตกรรมทางกฎหมายกับกระบวนการได้มาซึ่ง กสทช. ตามกฎหมายใหม่ /
_cพีรพล ศรีสิงห์ ผู้รวบรวม.
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2554.
300 _a319 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0008 หนังสือใหม่ พ.ค. 54
650 4 _aการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9217449
650 4 _aโทรทัศน์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _aโทรคมนาคม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
700 0 _aพีรพล ศรีสิงห์.
_9317544
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aK
_dIM
_fK
_gV
_jMS
999 _c575458
_d575458