000 01829nam a2200289 a 4500
001 578902
005 20200816053846.0
007 t
008 110608s2011 th 0 tha
035 _a(OCoLC)934599332
050 _aKPT2754
_b.น465 2554
100 0 _aนริศษา ละม้ายอินทร์,
_d2528-
_9631546
245 1 0 _aปัญหาการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง :
_bศึกษากรณีสัญญาจ้างบุคลากรภาครัฐในประเทศไทย /
_cโดย นริศษา ละม้ายอินทร์.
246 1 5 _aLegal problem on the separation of administrative contract and civil contract :
_bthe case study of the contract of public employment
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2554.
300 _a[13], 296 แผ่น.
449 _a0007 หนังสือใหม่ มิ.ย. 54
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.
599 _aNaritsa Lamaiin
650 4 _aสัญญาของรัฐ
_zไทย.
_9293352
650 4 _aสัญญาจ้างแรงงาน
_zไทย.
_992351
710 0 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_911159
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1739/01title-contents.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_08
_2lcc
997 _aK
_dST
_fK
_gV
_jMS
999 _c578902
_d578902