000 01166nam a2200265 a 4500
001 585228
005 20210611104349.0
007 t
008 110905r20112008 0 tha
020 _a9789744495808
035 _a(OCoLC)858534226
050 _aJQ1745
_b.น43 2554
100 0 _aนรนิติ เศรษฐบุตร,
_d2484-
_9104445
245 1 0 _aการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย /
_cโดย นรนิติ เศรษฐบุตร.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันพระปกเกล้า,
_c2554 [2011]
300 _aก-ง, 253 หน้า.
449 _a00000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 56
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.
650 4 _aประชาธิปไตย
_zไทย.
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2475-2550.
_9555514
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aBF
_dRU
_jWU
_kSU
999 _c585228
_d585228