000 01903nam a2200313 a 4500
001 587641
005 20200816053909.0
007 t
008 111006s2011 th a 0 tha
035 _a(OCoLC)934604206
050 _aKPT853.อ64
_bจ624 2554
100 0 _aจักรินทร์ โกเมศ,
_d2528-
_9642967
245 1 0 _aค่าเสียหายสำหรับความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายลักษณะละเมิด /
_cโดย จักรินทร์ โกเมศ.
246 1 5 _aDamages for mental injury under law of torts
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2554 [2011]
300 _a14, 251 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
449 _a0002 หนังสือใหม่ พ.ย. 54
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน.
599 _aJakarin Khomase
650 4 _aความรับผิดสำหรับความทุกข์ทรมานทางอารมณ์
_zไทย.
_9644427
650 4 _aค่าเสียหาย
_zไทย.
650 4 _aความรับผิดสำหรับความทุกข์ทรมานทางอารมณ์.
_9644428
650 4 _aค่าเสียหาย.
710 0 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_911159
988 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1839/title-biography.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_018
_2lcc
997 _aK
_dST
_jMS
999 _c587641
_d587641