000 02069nam a2200301 a 4500
001 587764
005 20220330044322.0
007 t
008 111010r2009uuuu 0 tha
035 _a(OCoLC)934604282
050 _aHC445
_b.ว633 2552
100 0 _aวิทยากร เชียงกูล,
_d2489-
_931869
245 1 0 _aการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ =
_bThai socio-economic development and globalization /
_cวิทยากร เชียงกูล.
246 1 1 _aThai socio-economic development and globalization
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _aปทุมธานี :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต,
_c2552 [2009]
300 _a176 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a000011 หนังสือใหม่ ก.พ. 55
500 _aเอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ (SBP 627) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต.
500 _aฉบับพิมพ์ซ้ำ.
650 4 _aการพัฒนาเศรษฐกิจ
_xแง่สังคม
_zไทย.
_9382764
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_93635
651 4 _aไทย
_xภาวะสังคม.
_919701
650 4 _aการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
_913781
942 _cGB
_012
_2lcc
997 _aSG
_dPW
_jWU
999 _c587764
_d587764