000 03367nam a2200361 a 4500
001 588022
005 20210208085911.0
007 t
008 111019s2008 0 tha
035 _a(OCoLC)934604294
050 _aHD9560.5
_b.น85 2551
245 0 0 _aแนวโน้มสถานการณ์พลังงานของโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในอนาคต :
_bรายงานการวิจัย /
_cโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะ,
_c2551 [2008]
300 _a276 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
500 _aได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551.
505 0 _aสถานการณ์พลังงานโลก : วิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่ 3 / พรายพล คุ้มทรัพย์ -- ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกต่อเศรษฐกิจไทย / อารยะ ปรีชาเมตตา -- พลังงานหมุนเวียนและทางเลือกในองค์ประกอบพลังงานของไทย / ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล -- การปฏิรูปภาคการไฟฟ้าของไทย : บทวิเคราะห์และความท้าทายในอนาคต / ภูรี สิรสุนทร.
650 4 _aอุตสาหกรรมปิโตรเลียม.
650 4 _aอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย.
_9483935
650 4 _aอุตสาหกรรมการไฟฟ้า
_zไทย.
700 0 _aพรายพล คุ้มทรัพย์.
_945931
700 0 _aอารยะ ปรีชาเมตตา.
_9177096
700 0 _aชโลทร แก่นสันติสุขมงคล.
_9554166
700 0 _aภูรี สิรสุนทร.
_9588204
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะเศรษฐศาสตร์.
_922725
740 0 _aสถานการณ์พลังงานโลก : วิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่ 3.
740 0 _aผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกต่อเศรษฐกิจไทย.
740 0 _aพลังงานหมุนเวียนและทางเลือกในองค์ประกอบพลังงานของไทย.
740 0 _aการปฏิรูปภาคการไฟฟ้าของไทย : บทวิเคราะห์และความท้าทายในอนาคต.
942 _cGB
_05
_2lcc
997 _aK
_dYU
_jWT
_gV
999 _c588022
_d588022