000 02690nam a2200289 a 4500
001 590504
005 20200602172400.0
007 t
008 120125r20102005 a b 000 0 tha d
020 _a9789746458535
020 _a9746458531
035 _a(OCoLC)779921969
050 _aPN1995
_b.ท452 2553 ล. 2
245 0 0 _aทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น =
_bIntroduction to film theory and criticism : เอกสารการสอนชุดวิชา.
_n[ล. 2],
_pหน่วยที่ 9-15 /
_cสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 1 1 _aIntroduction to film theory and criticism
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
_c2553 [2010]
300 _a10, 300 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a000010 หนังสือใหม่ มี.ค. 55
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548.
505 0 _aหน่วยที่ 9 การวิจารณ์ / เจตนา นาควัีชระ -- หน่วยที่ 10 การวิจารณ์ภาพยนตร์ / อัญชลี ชัยวรพร -- หน่วยที่ 11 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิิยม 1 / ประวิทย์ แต่งอักษร -- หน่วยที่ 12 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 2 / ประวิทย์ แต่งอักษร -- หน่วยที่ 13 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวประพันธกร / กฤษดา เกิดดี -- หน่วยที่ 14 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงบริบท / กฤษดา เกิดดี -- หน่วยที่ 15 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวเปรียบเทียบตระกูล / กฤษดา เกิดดี.
650 4 _aการวิจารณ์ภาพยนตร์.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชานิเทศศาสตร์.
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aK
_dJJ
_jWT
_kSU
999 _c590504
_d590504