000 02288nam a2200325 a 4500
001 591991
005 20200602172703.0
007 t
008 120220s2011 0 tha
020 _a9786167324876
035 _a(OCoLC)808412288
050 _aLB2822.75
_b.พ626 2554
100 0 _aพิชิต ฤทธิ์จรูญ.
_9416832
245 1 0 _aการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล :
_bรายงานการวิจัยประเมินผล /
_cพิชิต ฤทธิ์จรูญ ผู้วิจัย.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
_c2554 [2011]
300 _aก-ป, 207 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 55
490 1 _aสิ่งพิมพ์ สกศ. ;
_vอันดับที่ 28/2554
500 _aสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
650 4 _aการประเมินผลทางการศึกษา
_zไทย.
_947290
650 4 _aการศึกษา
_zไทย.
650 4 _aการบริหารส่วนตำบล
_zไทย.
_953662
690 4 _aงานวิจัย / Research
_9801766
710 2 _aสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
_bสำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม.
_9638664
830 0 _aสิ่งพิมพ์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ;
_vอันดับที่ 28/2554.
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aSG
_fOP
_dRU
_gV
_jWU
999 _c591991
_d591991