000 01425nam a2200253 a 4500
001 593299
005 20211222102656.0
007 t
008 120316s2012 0 tha
020 _a9789744666017
035 _a(OCoLC)934606735
050 _aKPT938
_b.ส753 2555 ล. 2
100 0 _aสหธน รัตนไพจิตร,
_d2501-
_912571
245 1 0 _aคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย ตั๋วเงิน บรรพ 3 มาตรา 898-1011.
_nเล่ม 2 /
_cสหธน รัตนไพจิตร.
246 1 8 _aตั๋วเงิน มาตรา 898-1011
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์,
_c2555 [2012]
300 _axiv, หน้า 421-770.
449 _a000009 หนังสือใหม่ เม.ย. 55
505 0 _aหมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- หมวด 4 เช็ค -- หมวด 5 อายุความ -- หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย
650 4 _aตั๋วเงิน
_zไทย.
_912572
942 _cGB
_077
_2lcc
997 _aTW
_dKD
_jWU
999 _c593299
_d593299