000 05881nam a2200289 a 4500
001 593803
005 20210308095702.0
007 t
008 120329r20102009 0 tha
020 _a9789748287201
035 _a(OCoLC)881111827
050 _aQL391.อ83
_bอ62 2553
100 0 _aอานัฐ ตันโช.
_9456942
245 1 0 _aคู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ /
_cอานัฐ ตันโช.
246 1 0 _aการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _aเชียงใหม่ :
_bTrio Advertising & Media Co., Ltd.,
_c2553 [2010]
300 _a114 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
449 _a000009 หนังสือใหม่ เม.ย. 55
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.
505 0 _aเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเตรียมการก่อนเริ่มกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- สายพันธุ์ไส้เดือนดินที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดับครัวเรือน) -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดกลางและขนาดย่อม -- ทำความรู้จักกับไส้เดือนดิน -- การจำแนกไส้เดือนดิน -- ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน -- วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน -- การสืบพันธุ์ของไส้เดือนดิน -- ถุงไข่ (Cocoon) -- บทบาทของไส้เดือนดินทางการเกษตร -- แนวทางการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน --สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน -- พื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- อาหารไส้เดือนดิน -- ความชื้น -- ค่า pH -- อุณหภูมิ -- การระบายอากาศ -- ชนิดและโครงสร้างดิน -- แมลงและศัตรูไส้เดือนดิน -- สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับความเป็นพิษต่อไส้เดือนดิน -- ปุ๋ยเคมีกับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน -- การจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบกำจัดขยะอินทรีย์ -- การสร้างโรงเรือนต้นแบบ -- การเตรียมพื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- การใส่ขยะอินทรีย์ ให้กับไส้เดือนดิน -- การคัดแยกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน-- การคัดแยกตัวไส้เดือนดิน -- วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในภาชนะต่าง ๆ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในถังน้ำหรืออ่างน้ำพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในตู้ลิ้นชักพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก -- อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การขุนตัวไส้เดือนดิน -- เทคนิคการดักถุงไข่ของไส้เดือนดิน -- การตรวจสอบความมีชีวิตของถุงไข่ไส้เดือนดิน -- เทคนิคการนำไส้เดือนดินจากแหล่งธรรมชาติมาเลี้ยง -- ปัญหาและการจัดการกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- ตัวอย่างฟาร์มไส้เดือนดินในประเทศไทย.
650 4 _aไส้เดือนดิน
_zไทย.
_9550634
650 4 _aปุ๋ยหมัก
_zไทย.
_9650263
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aTW
_dYU
_jMS
999 _c593803
_d593803