000 02090nam a2200265 a 4500
001 593812
005 20161212192205.0
007 t
008 120329s2009 0 tha
020 _a9786111101003
035 _a(OCoLC)826682100
090 _a396/2555
245 0 0 _aอยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ.
_pตอน ผักผลไม้ต้านโรคต้านมะเร็ง /
_cคณะผู้จัดทำ อำพร บุศรังษี ... [และคนอื่น ๆ].
246 1 0 _aผักผลไม้ต้านโรคต้านมะเร็ง
260 _aนนทบุรี :
_bกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
_c2552 [2009]
300 _a35 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
449 _a000001 หนังสือใหม่ ธ.ค. 55
505 0 _aความรู้เรื่องโรคมะเร็ง -- ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็ง -- สัญญาณบอกเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง -- การกินอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง -- การรักษาโรคมะเร็งกับการได้รับสารอาหาร -- ผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง -- การล้างผักผลไม้เพื่อลดพิษภัย -- โภชนาการเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง.
650 4 _aเนื้องอก
_xการรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.
700 0 _aอำพร บุศรังษี.
_985586
710 2 _aกรมอนามัย.
942 _cDOC
997 _aTW
_dYU
_gK
_jWU
999 _c593812
_d593812