000 02219nam a2200301 a 4500
001 596593
005 20200816053919.0
007 t
008 120706s2012 th 0 tha
035 _a(OCoLC)934607986
050 _aK3670.4
_b.ข534 2555
100 0 _aขอบฟ้า นันทโรจนาพร,
_d2525-
_9653863
245 1 0 _aหลักกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง /
_cโดย ขอบฟ้า นันทโรจนาพร.
246 1 5 _aPrinciples of international law and legal problems of nuclear materials transportation and the liability arising therefrom
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2555 [2012]
300 _a15, 180 แผ่น.
449 _a000002 หนังสือใหม่ พ.ย. 55
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ.
599 _aKhobfa Nantarochanaporn.
650 4 _aสารกัมมันตภาพรังสี
_xการขนส่ง (กฎหมายระหว่างประเทศ)
_9665736
650 4 _aสารกัมมันตภาพรังสี
_xกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย.
_9665737
650 4 _aความรับผิดสำหรับความเสียหายจากนิวเคลียร์.
_9665743
710 0 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_911159
988 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1832/title-biography.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_02
_2lcc
997 _aBF
_dSU
_jPV
999 _c596593
_d596593