000 04706nam a2200277 a 4500
001 600356
005 20220214094704.0
007 ta
008 120905s2012 th 000 0 tha
020 _a9789742035433
035 _a(OCoLC)823573260
050 _aKPT3485
_b.ส465 2555
100 0 _aสราวุธ ปิติยาศักดิ์.
_9577400
245 1 0 _aกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ =
_bInformation technology law /
_cสราวุธ ปิติยาศักดิ์.
246 1 1 _aInformation technology law
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2555 [2012]
300 _a445 หน้า.
449 _a000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0 _aบทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศกับพัฒนาการทางกฎหมาย = Information technology and law development -- บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic transactions law and electronic contracts -- บทที่ 3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสัญญาระหว่างประเทศกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic contract convention and electronic transactions law -- บทที่ 4 กฎหมายลำดับรองของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ = Secondary laws of electronic transactions law -- บทที่ 5 กฎหมายภาษีกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ = Taxation law and electronic transactions -- บทที่ 6 กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับชื่อโดเมน = Trademark law and domain names -- บทที่ 7 กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Copyright law and works on the internet -- บทที่ 8 กฎหมายสิทธิบัตรกับการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีการดำเนินธุรกิจ = Patent law and computer programs/business methods -- บทที่ 9 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = Data protection law -- บทที่ 10 กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์: ฐานความผิด = Computer related crime law: offences -- บทที่ 11 กฎหมายต่อต้านสแปมเมล์ = Anti-spam mail law -- บทที่ 12 กฎหมายความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต = Internet service providers' liabiblity law -- บทที่ 13 กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์: พนักงานเจ้าหน้าที่ = Computer related crime law: competent officials -- บทที่ 14 พยานอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic evidence -- บทที่ 15 เขตอำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Internet jurisdiction -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.
650 4 _aเทคโนโลยีสารสนเทศ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9367806
650 4 _aโทรคมนาคม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_934895
942 _cGB
_051
_2lcc
997 _aTW, A
_dJJ
_gV
_jPV
_iKB
999 _c600356
_d600356