000 01804nam a2200265 a 4500
001 600534
005 20201112130605.0
007 t
008 120906s2012 ab b 000 0 tha d
020 _a9786163052070
035 _a(OCoLC)900806259
050 _aKPT120
_b.ป622 2555
100 0 _aปัญญา น้ำเพชร.
_9659408
245 1 0 _aวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย =
_bThai legal history /
_cโดย ปัญญา น้ำเพชร.
246 1 1 _aThai legal history
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aนครปฐม :
_bโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
_c2555 [2012]
300 _a207, 54 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
449 _a000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 55
505 0 _aหน่วยที่ 1 บทนำ -- หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม -- หน่วยที่ 3 อิทธิพลแนวคิดด้านกฎหมาย -- หน่วยที่ 4 หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อวิวัฒนาการของประเทศไทย -- หน่วยที่ 5 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน.
650 4 _aกฎหมาย
_zไทย
_xประวัติ.
_919685
942 _cGB
_017
_2lcc
997 _aBF
_dJJ
_gPW
_jWU
999 _c600534
_d600534