000 02949nam a2200265 a 4500
001 601621
005 20200825204732.0
007 t
008 120921s2012 th 0 tha
020 _a9786163053305
035 _a(OCoLC)820914933
050 _aKPT1045
_b.อ83 2555
100 0 _aเอื้อน ขุนแก้ว.
_985691
245 1 0 _aคู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท /
_cโดย เอื้อน ขุนแก้ว.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด,
_c2555 [2012]
300 _a211 หน้า.
449 _a000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0 _aส่วนที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 องค์กรในการประกอบธุรกิจ -- ส่วนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 3 การจัดการห้างหุ้นส่วน -- บทที่ 4 การเลิกห้างและการชำระบัญชี -- ส่วนที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน -- บทที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน -- ส่วนที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 7 การจัดการงานของห้าง -- ส่วนที่ 5 บริษัทจำกัด -- บทที่ 8 บริษัทจำกัด -- บทที่ 9 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- บทที่ 10 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- บทที่ 11 การประชุมใหญ่ -- บทที่ 12 การกระทำอื่น ๆ ในบริษัท -- ส่วนที่ 6 การชำระบัญชี -- บทที่ 13 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 7 คำถามประกอบการทบทวน -- ส่วนที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท.
650 4 _aหุ้นส่วน
_zไทย.
_992267
650 4 _aกฎหมายบริษัท
_zไทย.
_9189408
942 _cGB
_018
_2lcc
997 _aTW, K
_dVB
_jWU
999 _c601621
_d601621