000 02255nam a2200253 a 4500
001 601675
005 20200602175213.0
007 t
008 120921s2012 0 tha
020 _a9786163100016
035 _a(OCoLC)818815924
050 _aKPT1630
_b.ส733 2555
100 0 _aสุพิศ ปราณีตพลกรัง,
_d2500-
245 1 0 _aกฎหมายเกี่ยวกับอัยการ /
_cสุพิศ ปราณีตพลกรัง.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด,
_c[2555] [2012]
300 _a188 หน้า.
449 _a000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0 _aข้อความเบื้องต้น -- กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ภาพรวมของกฎหมาย -- องค์ประกอบขององค์กรอัยการ -- อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน -- การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- สำนักงานอัยการสูงสุด -- อัยการสูงสุด -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 -- ข้อความเบื้องต้น -- บทบัญญัติทั่วไป -- คณะกรรมการอัยการ -- ข้าราชการอัยการ -- วินัยของข้าราชการอัยการ -- ข้าราชการธุรการ -- บทเฉพาะกาล.
650 4 _aอัยการ
_zไทย.
650 4 _aพนักงานอัยการ
_zไทย.
_9601420
942 _cGB
_2lcc
_02
997 _aSG
_dPW
_jWU
_gV
_kPR
999 _c601675
_d601675