000 02956nam a2200253 a 4500
001 601697
005 20210121095348.0
007 t
008 120924s2012 th 0 tha
020 _a9786162690860
035 _a(OCoLC)820977670
050 _aKPT3800
_b.ท565 2555
100 0 _aทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
_d2496-
_9176995
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป /
_cทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2555 [2012]
300 _a304 หน้า.
449 _a000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0 _aภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป) -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา -- บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล -- บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา -- บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท -- บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด -- บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน -- บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง -- บทที่ 10 อำนาจกระทำ -- บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ -- บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ -- บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น -- บทที่ 14 โทษ -- บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ -- บทที่ 17 บทส่งท้าย -- คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย -- ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตาหรือปัญหาอุทาหรณ์ -- ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ -- ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ.
650 4 _aกฎหมายอาญา
_zไทย.
942 _cGB
_083
_2lcc
997 _aTW, K
_dVB
_gV
_jWU
999 _c601697
_d601697