000 05636nam a2200265 a 4500
001 601892
005 20210518093146.0
007 t
008 120928s2009 0 tha
035 _a(OCoLC)934610243
050 _aQL84.5.ท9
_bผ426 2552
245 0 0 _aผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2551 /
_cกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bกลุ่ม,
_c2552 [2009]
300 _aii, 194 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 56
505 0 _aส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 บ้านของสัตว์ป่าไทยในศตวรรษที่ 21 : ภาพสะท้อนกรณีศึกษาระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในภาคเหนือและภาคตะวันตก = Large mammal's habitation in the 21century : an image in the mirror of large mammal project between protected areas in the North and the West of Thailand / โดย บุษบง กาญจนสาขา ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.2 ประชากรและการแพร่กระจายของชะนีมือขาวในกลุ่มป่าเขาบรรทัด / โดย ศิริพร ทองอารีย์ และ สุทธิรักษ์ หนองแก้ว -- 1.3 แมวลายหินอ่อนสัตว์ป่าสงวนของไทยกับข้อมูลที่ยังต้องติดตาม? / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.4 สถานการณ์ของนากใหญ่จมูกขนในป่าพรุโต๊ะแดง = Situation of the hairy nosed otter in Pru Toa Daeng peat swamp forest / โดย บุษบง กาญจนสาขา -- 1.5 ภาวะเจริญพันธุ์และการเจริญเติบโตของกระจงควายในกรงเลี้ยง = Age at sexual maturity and growth of greater mouse deer (Tragulus napu) / โดย โกวิทย์ สันตระจิตร -- 1.6 การศึกษาความหลากชนิดของนกในบึงบอระเพ็ดหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2549 / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ ... [และคนอื่น ๆ]
505 0 _a1.7 การศึกษาประชากรและการแพร่กระจายของนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) ในประเทศไทย / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.8 การศึกษาประชากรนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) บริเวณสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.9 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของช้างป่า = Elephas maximus linnaeus, 1758) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และ สุธีร์ ลอยมา -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 โครงการ ศึกษานิเวศวิทยาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) / โดย สีฟ้า ละออง -- 2.2 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง และ วิยะดา แจ่มจำรูญ -- ส่วนที่ 3 บทความ -- 3.1 การจำแนกลิงลมหรือนางอายในประเทศไทย / โดย สีฟ้า ละออง -- 3.2 แนวทางในการป้องกันการรบกวนจากนกพิราบ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี.
650 4 _aการอนุรักษ์สัตว์ป่า
_zไทย.
_952406
650 4 _aสัตว์
_zไทย.
710 2 _aกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
_bกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า.
_9678123
942 _cGB
_2lcc
_01
997 _aOP, K
_dYU
999 _c601892
_d601892