000 03044nam a2200289 a 4500
999 _c603589
_d603589
001 603589
005 20220110115822.0
007 t
008 121030s2012 0 tha
020 _a9789742035501
035 _a(OCoLC)824315333
050 _aPN4748
_b.พ62 2555
100 0 _aพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช,
_d2484-
_928768
245 1 0 _aกฎหมายสื่อสารมวลชน /
_cพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2555 [2012]
300 _aก-ป, 479 หน้า.
449 _a000002 หนังสือใหม่ พ.ย. 55
500 _aแก้ไขและปรับปรุงจาก: กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.
505 0 _aบทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วย สิทธิ และเสรีภาพ -- บทที่ 2 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ ศาสนา การปกครอง การยุติธรรม -- บทที่ 3 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อชื่อเสียง การละเมิด การละเมิดอำนาจศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว -- บทที่ 4 สื่อสารมวลชนกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 -- บทที่ 5 รัฐกับสื่อสารมวลชน -- ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาครัฐ -- ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาคเอกชน -- บทที่ 6 สื่อสารมวลชนกับการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์.
650 4 _aสื่อมวลชน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_928769
650 4 _aจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์
_zไทย.
_9269576
740 0 _aกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.
942 _cGB
_012
_2lcc
997 _aTW, A, PV
_dVB
_gV
_jWU