000 02306nam a2200277 a 4500
001 607534
005 20200602180557.0
007 t
008 130117s2013 th 0 tha
035 _a(OCoLC)934612080
050 _aKPT2070
_b.อ375 2556
245 0 0 _aอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม เศรษฐบุตร :
_bณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2556 [2013]
300 _a43, 100 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
449 _a00000012 หนังสือใหม่ ม.ค. 56
505 0 _aจำเลยไม่พูด : รัฐธรรมนูญในอดีต / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ศาลรัฐธรรมนูญกับความคาดหวังของสังคม / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ดุสิตธานี : การทดลองจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ พ.ศ. 2461 / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ไทยกับสหภาพโซเวียต สถาปนาการทูตกันก่อนหรือหลังสงครามโลก? / นรนิติ เศรษฐบุตร -- สนุกสไตล์ทูต / นรนิติ เศรษฐบุตร.
600 0 4 _9733192
_aเฉลิม เศรษฐบุตร,
_d2463-2555.
600 3 4 _9529025
_aเศรษฐบุตร (นาม)
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
650 4 _aศาลรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9325280
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น
_zไทย.
_916378
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zรัสเซีย.
_9104326
942 _cGB
_2lcc
997 _aOP, A, PV
_dST
_gV, K
_gV
_jWT
_iST
999 _c607534
_d607534