000 03634nam a2200253 a 4500
001 610896
005 20220418144748.0
007 t
008 130326s2013 0 tha
020 _a9786162691393
035 _a(OCoLC)840882335
050 _aK5401
_b.ณ45 2556 ล. 2
100 0 _aณรงค์ ใจหาญ,
_d2500-
_995466
245 1 0 _aหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
_nเล่ม 2 /
_cณรงค์ ใจหาญ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2556 [2013]
300 _a340 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000009 หนังสือใหม่ เม.ย. 56
505 0 _aภาค 3 กระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- บทที่ 2 การตรวจคำฟ้อง -- บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ -- บทที่ 5 การพิจารณากรณีโจทก์ขาดนัด -- บทที่ 6 การพิจารณาคดี -- บทที่ 7 การพิพากษา -- ภาค 4 อุทธรณ์ ฎีกา -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์และฎีกา -- บทที่ 2 ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 3 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์ -- บทที่ 4 การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 การพิพากษาและมีคำสั่งในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 6 ข้อจำกัดในการฎีกา -- บทที่ 7 การพิจารณา พิพากษา และมีคำสั่งในชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน -- บทที่ 2 ข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 3 การนำสืบพยานหลักฐาน -- บทที่ 4 พยานบุคคล -- บทที่ 5 พยานเอกสาร -- บทที่ 6 พยานวัตถุ -- บทที่ 7 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- บทที่ 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บทที่ 1 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ.
650 4 _aวิธีพิจารณาความอาญา.
_9181667
942 _cGB
_0229
_2lcc
997 _aTW, A, PV
_dVB
_jWU
999 _c610896
_d610896