000 01186nam a2200265 a 4500
001 611157
005 20200602181244.0
007 t
008 071207r20072007th a 0 tha
020 _a9789748102443
035 _a(OCoLC)860792684
050 _aDS570.5
_b.ช46 2550ก
100 0 _aชรินทร์ แช่มสาคร.
_9304952
245 1 0 _aสฤษดิ์-สนธิ :
_bชะตาฟ้า-- ฤๅ-- คนลิขิต /
_cโดย ชรินทร์ แช่มสาคร.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกรีน-ปัญญาญาณ,
_c2550 [2007]
300 _a200 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000009 หนังสือใหม่ เม.ย. 56
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2550.
600 0 4 _aสฤษดิ์ ธนะรัชต์,
_cจอมพล,
_d2451-2506.
_921624
600 0 4 _aสนธิ บุญยรัตกลิน,
_cพล.อ.,
_d2489-
_9526770
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aST
_dST
_jWT
999 _c611157
_d611157