000 04876nam a2200325 4500
001 613062
005 20200602181657.0
007 t
008 130527r19941988 0 tha
020 _a9748920097
035 _a(OCoLC)855333854
050 _aHG187.ญ6
_bซ7 2537
100 1 _aซูซูกิ, โยชิโอ,
_d1931-
_9676303
245 1 0 _aการเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น /
_cYoshio Suzuki ; [แปลโดย] สมพงษ์ อรพินท์.
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
_c2537 [1994]
300 _a244 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000007 หนังสือใหม่ มิ.ย. 56
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2531 ของ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
500 _aแปลจาก: Money and banking in contemporary Japan : the theoretical setting and its application.
505 0 _aส่วนที่ 1 โครงสร้างการเงินของญี่ปุ่น -- บทที่ 1 ลักษณะที่แตกต่างกัน 4 ประการของโครงสร้างการเงินในญี่ปุ่น -- บทที่ 2 นโยบายความจำเริญอย่างรวดเร็วนำไปสู่การลงทุนและลักษณะที่แตกต่างกัน 4 ประการ -- บทที่ 3 การรักษาไว้ซึ่งนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำและลักษณะ 4 ประการที่แตกต่างกัน -- บทที่ 4 บทบาทและข้อจำกัดของโครงสร้างการเงิน -- ส่วนที่ 2 เครื่องมือทางการเงินของญี่ปุ่น -- บทที่ 5 แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป -- บทที่ 6 ทฤษฎีของพฤติกรรมธนาคารพาณิชย์ -- บทที่ 7 มาตรการวัดพฤติกรรมของธนาคารพาณิชย์ -- บทที่ 8 พฤติกรรมการเลือกถือทรัพย์สินของครัวเรือนและบริษัท -- ส่วนที่ 3 เครื่องมือทางการเงินของญี่ปุ่น -- บทที่ 9 อุปทานและอุปสงค์สำหรับเงินทุนและเสถียรภาพทางการเงิน -- บทที่ 10 นโยบายเงินกู้ -- บทที่ 11 การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในตลาดตั๋วเงินและพันธบัตร -- บทที่ 12 ระบบเงินสดสำรองตามกฎหมาย --ส่วนที่ 4 ประสิทธิผลของนโยบายการเงินของญี่ปุ่น -- บทที่ 13 จุดประสงค์ของนโยบายการเงิน -- บทที่ 14 ความมีประสิทธิผลของนโยบายการเงิน -- ส่วนที่ 5 ว่าด้วยความหวังสำหรับอนาคต -- บทที่ 15 เศรษฐกิจของญี่ปุ่น ณ จุดวกกลับและความหวังทางการเงินในอนาคต -- บทที่ 16 พัฒนาการของตลาดเงินระยะสั้นของญี่ปุ่น.
650 4 _aการเงิน
_zญี่ปุ่น.
_986945
650 4 _aธนาคารและการธนาคาร
_zญี่ปุ่น.
_986946
700 0 _aสมพงษ์ อรพินท์.
_965547
740 0 _aMoney and banking in contemporary Japan : the theoretical setting and its application.
988 _uhttp://203.131.219.173/foundation/econ/tbpj015.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aTW, A
_dVB
_jWU
999 _c613062
_d613062